Ana Sayfa NELER YAPARIZ? > Atölye Çalışmaları > Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş) >

Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş)

Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş) Oyun; çocuk için ciddi bir uğraş, eğlence, öğrenme ve gelişim kaynağıdır. Eğitim bilimine göre oyun, gerçek bir eğitim aracı olarak kabul edilmekte ve gerek okul öncesi dönemde, gerekse okul yıllarında kazanılan bilgilerin sonraki kuşaklara aktarımını sağlar. Oyun ile öğrenme arasında sıkı bir bağ vardır. Çocukların hevesle katıldığı oyunlar, onların fiziksel bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişimleri desteklediği gibi, öğrenme sürecinin de etkin bir şekilde gerçekleşmesinde önemli rol oynar.

Çocukların oyunlara katılımlarıyla yaşayarak ve aktif öğrenmeleri sağlanır; kazanılan olumlu özellikler pekiştirilir ve geliştirilir. Çocuklar oyun süresince kendilerini amacı açık bir şekilde ortaya konmuş olan eğlenceli bir ortamda bulurlar ve oyun ile o kadar iç içe olurlar ki, dil öğrenme endişesinden kurtulurlar ve kendilerini olabildiğince rahat hissederler. Oyun ile öğrenme, çocuklara en doğal öğrenme ortamı sunduğundan, çocuklar başka bir dilde kendilerini özgürce ifade ederler, hayal güçleri ve iletişim becerileri gelişir.

Etkili,anlamlı ve kalıcı bir dil öğrenimi için; sıkıcılıktan uzak, çocuğun ilgi, istek ve beklentilerinin dikkate alındığı ve öğrenmeye karşı motivasyonunun sağlandığı öğrenme ortamları sunmak, önceden belirlenen hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır. Uygulamalar planlanırken çocukların yaşı, yabancı dil bilgi düzeyi göz önüne alınır, seçilen aktiviteler çocukların ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine göre düzenlenir.
Ana Sayfa NELER YAPARIZ? > Atölye Çalışmaları > Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş) >

Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş)

Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş) Oyun; çocuk için ciddi bir uğraş, eğlence, öğrenme ve gelişim kaynağıdır. Eğitim bilimine göre oyun, gerçek bir eğitim aracı olarak kabul edilmekte ve gerek okul öncesi dönemde, gerekse okul yıllarında kazanılan bilgilerin sonraki kuşaklara aktarımını sağlar. Oyun ile öğrenme arasında sıkı bir bağ vardır. Çocukların hevesle katıldığı oyunlar, onların fiziksel bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişimleri desteklediği gibi, öğrenme sürecinin de etkin bir şekilde gerçekleşmesinde önemli rol oynar.

Çocukların oyunlara katılımlarıyla yaşayarak ve aktif öğrenmeleri sağlanır; kazanılan olumlu özellikler pekiştirilir ve geliştirilir. Çocuklar oyun süresince kendilerini amacı açık bir şekilde ortaya konmuş olan eğlenceli bir ortamda bulurlar ve oyun ile o kadar iç içe olurlar ki, dil öğrenme endişesinden kurtulurlar ve kendilerini olabildiğince rahat hissederler. Oyun ile öğrenme, çocuklara en doğal öğrenme ortamı sunduğundan, çocuklar başka bir dilde kendilerini özgürce ifade ederler, hayal güçleri ve iletişim becerileri gelişir.

Etkili,anlamlı ve kalıcı bir dil öğrenimi için; sıkıcılıktan uzak, çocuğun ilgi, istek ve beklentilerinin dikkate alındığı ve öğrenmeye karşı motivasyonunun sağlandığı öğrenme ortamları sunmak, önceden belirlenen hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır. Uygulamalar planlanırken çocukların yaşı, yabancı dil bilgi düzeyi göz önüne alınır, seçilen aktiviteler çocukların ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine göre düzenlenir.
Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş)
Ana Sayfa NELER YAPARIZ? > Atölye Çalışmaları > Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş) >

Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş)

Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş) Oyun; çocuk için ciddi bir uğraş, eğlence, öğrenme ve gelişim kaynağıdır. Eğitim bilimine göre oyun, gerçek bir eğitim aracı olarak kabul edilmekte ve gerek okul öncesi dönemde, gerekse okul yıllarında kazanılan bilgilerin sonraki kuşaklara aktarımını sağlar. Oyun ile öğrenme arasında sıkı bir bağ vardır. Çocukların hevesle katıldığı oyunlar, onların fiziksel bilişsel, dil, duygusal ve sosyal gelişimleri desteklediği gibi, öğrenme sürecinin de etkin bir şekilde gerçekleşmesinde önemli rol oynar.

Çocukların oyunlara katılımlarıyla yaşayarak ve aktif öğrenmeleri sağlanır; kazanılan olumlu özellikler pekiştirilir ve geliştirilir. Çocuklar oyun süresince kendilerini amacı açık bir şekilde ortaya konmuş olan eğlenceli bir ortamda bulurlar ve oyun ile o kadar iç içe olurlar ki, dil öğrenme endişesinden kurtulurlar ve kendilerini olabildiğince rahat hissederler. Oyun ile öğrenme, çocuklara en doğal öğrenme ortamı sunduğundan, çocuklar başka bir dilde kendilerini özgürce ifade ederler, hayal güçleri ve iletişim becerileri gelişir.

Etkili,anlamlı ve kalıcı bir dil öğrenimi için; sıkıcılıktan uzak, çocuğun ilgi, istek ve beklentilerinin dikkate alındığı ve öğrenmeye karşı motivasyonunun sağlandığı öğrenme ortamları sunmak, önceden belirlenen hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır. Uygulamalar planlanırken çocukların yaşı, yabancı dil bilgi düzeyi göz önüne alınır, seçilen aktiviteler çocukların ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine göre düzenlenir.