Ana Sayfa NELER YAPARIZ? > Atölye Çalışmaları > Müzede Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş) (13-15 yaş) >

Müzede Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş) (13-15 yaş)

Müzede Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş) (13-15 yaş) Günümüzün değişen dünyasında eğitim, sınıf sınırlarının ötesine geçmekte ve yerini alternatif mekanlarda öğrenmeye bırakmaktadır. Müzeler ve müzecilik anlayışı da bu değişimden payına düşeni almaktadır.

Müzelerin geleneksel işlevi olan toplama ve koruma, yerini ziyaretçilerini merkeze alan bir anlayışa bırakmıştır. Toplumun her kesimini içine alan kapsayıcı bir müze algısı oluşturmak, yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek, insanlığın sürdürülebilir bir yolda yürümesine yardım etmek üzere akademik dünya ile halk kitleleri arasında köprü oluşturmak, formal olmayan bir eğitim anlayışı yürüterek yerel toplumsal değişimi kolaylaştırıcı rol üstlenmek yeni müzecilik anlayışının ilkeleri arasındadır.

Eğitim sadece istendik davranış oluşturmak değil, kişinin var olan bilgilerinden yola çıkarak yeni bilgiler edinmesi, bunları önceki bilgileri ile karşılaştırması, üretmesi ve yeni gereksinimler doğrultusunda yorumlayıp kullanmasıdır ve müzeler bu bağlamda en uygun öğrenme mekanlarıdır.

Müzede öğrenme oldukça geniş kapsamlıdır. Bu kapsam içinde doğal çevre hakkında öğrenme, tarihsel nesnelerden öğrenme, sanat nesnelerinden öğrenme, bilim ve teknoloji hakkında öğrenme gibi değişik öğrenme alanları vardır. Müzede öğrenme, çocukları zihinsel anlamda uyarır, daha önce ne bildikleri hakkında düşünmeye, soru sormaya, olguları bulmaya ve var olan bilgilerini genişletmeye yöneltir.

Çocuklar birbirleriyle, müze çalışanlarıyla ve öğretmenleriyle etkileşime girerler ve öğrenme deneyimini işbirliği kurarak sağlarlar. Ayrıca müzede öğrenme kısmen bilişsel olmakla birlikte öncelikli olarak duygusal bir öğrenme ve dönüştürücü bir deneyimdir. Yürüttüğümüz bu program ile çocukların öğrenme süreçlerinde aktif katılım sağlamalarını, somut deneyimler yaşamalarını, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarını, merak eden, araştıran, anlam veren, anlamlı sorular soran ve sorgulayan bireyler olmalarını hedefleriz.
Ana Sayfa NELER YAPARIZ? > Atölye Çalışmaları > Müzede Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş) (13-15 yaş) >

Müzede Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş) (13-15 yaş)

Müzede Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş) (13-15 yaş) Günümüzün değişen dünyasında eğitim, sınıf sınırlarının ötesine geçmekte ve yerini alternatif mekanlarda öğrenmeye bırakmaktadır. Müzeler ve müzecilik anlayışı da bu değişimden payına düşeni almaktadır.

Müzelerin geleneksel işlevi olan toplama ve koruma, yerini ziyaretçilerini merkeze alan bir anlayışa bırakmıştır. Toplumun her kesimini içine alan kapsayıcı bir müze algısı oluşturmak, yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek, insanlığın sürdürülebilir bir yolda yürümesine yardım etmek üzere akademik dünya ile halk kitleleri arasında köprü oluşturmak, formal olmayan bir eğitim anlayışı yürüterek yerel toplumsal değişimi kolaylaştırıcı rol üstlenmek yeni müzecilik anlayışının ilkeleri arasındadır.

Eğitim sadece istendik davranış oluşturmak değil, kişinin var olan bilgilerinden yola çıkarak yeni bilgiler edinmesi, bunları önceki bilgileri ile karşılaştırması, üretmesi ve yeni gereksinimler doğrultusunda yorumlayıp kullanmasıdır ve müzeler bu bağlamda en uygun öğrenme mekanlarıdır.

Müzede öğrenme oldukça geniş kapsamlıdır. Bu kapsam içinde doğal çevre hakkında öğrenme, tarihsel nesnelerden öğrenme, sanat nesnelerinden öğrenme, bilim ve teknoloji hakkında öğrenme gibi değişik öğrenme alanları vardır. Müzede öğrenme, çocukları zihinsel anlamda uyarır, daha önce ne bildikleri hakkında düşünmeye, soru sormaya, olguları bulmaya ve var olan bilgilerini genişletmeye yöneltir.

Çocuklar birbirleriyle, müze çalışanlarıyla ve öğretmenleriyle etkileşime girerler ve öğrenme deneyimini işbirliği kurarak sağlarlar. Ayrıca müzede öğrenme kısmen bilişsel olmakla birlikte öncelikli olarak duygusal bir öğrenme ve dönüştürücü bir deneyimdir. Yürüttüğümüz bu program ile çocukların öğrenme süreçlerinde aktif katılım sağlamalarını, somut deneyimler yaşamalarını, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarını, merak eden, araştıran, anlam veren, anlamlı sorular soran ve sorgulayan bireyler olmalarını hedefleriz.
Müzede Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş) (13-15 yaş)
Ana Sayfa NELER YAPARIZ? > Atölye Çalışmaları > Müzede Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş) (13-15 yaş) >

Müzede Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş) (13-15 yaş)

Müzede Öğreniyorum (4-6 yaş) (7-12 yaş) (13-15 yaş) Günümüzün değişen dünyasında eğitim, sınıf sınırlarının ötesine geçmekte ve yerini alternatif mekanlarda öğrenmeye bırakmaktadır. Müzeler ve müzecilik anlayışı da bu değişimden payına düşeni almaktadır.

Müzelerin geleneksel işlevi olan toplama ve koruma, yerini ziyaretçilerini merkeze alan bir anlayışa bırakmıştır. Toplumun her kesimini içine alan kapsayıcı bir müze algısı oluşturmak, yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek, insanlığın sürdürülebilir bir yolda yürümesine yardım etmek üzere akademik dünya ile halk kitleleri arasında köprü oluşturmak, formal olmayan bir eğitim anlayışı yürüterek yerel toplumsal değişimi kolaylaştırıcı rol üstlenmek yeni müzecilik anlayışının ilkeleri arasındadır.

Eğitim sadece istendik davranış oluşturmak değil, kişinin var olan bilgilerinden yola çıkarak yeni bilgiler edinmesi, bunları önceki bilgileri ile karşılaştırması, üretmesi ve yeni gereksinimler doğrultusunda yorumlayıp kullanmasıdır ve müzeler bu bağlamda en uygun öğrenme mekanlarıdır.

Müzede öğrenme oldukça geniş kapsamlıdır. Bu kapsam içinde doğal çevre hakkında öğrenme, tarihsel nesnelerden öğrenme, sanat nesnelerinden öğrenme, bilim ve teknoloji hakkında öğrenme gibi değişik öğrenme alanları vardır. Müzede öğrenme, çocukları zihinsel anlamda uyarır, daha önce ne bildikleri hakkında düşünmeye, soru sormaya, olguları bulmaya ve var olan bilgilerini genişletmeye yöneltir.

Çocuklar birbirleriyle, müze çalışanlarıyla ve öğretmenleriyle etkileşime girerler ve öğrenme deneyimini işbirliği kurarak sağlarlar. Ayrıca müzede öğrenme kısmen bilişsel olmakla birlikte öncelikli olarak duygusal bir öğrenme ve dönüştürücü bir deneyimdir. Yürüttüğümüz bu program ile çocukların öğrenme süreçlerinde aktif katılım sağlamalarını, somut deneyimler yaşamalarını, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarını, merak eden, araştıran, anlam veren, anlamlı sorular soran ve sorgulayan bireyler olmalarını hedefleriz.