Ana Sayfa KURUMSAL >

HAKKIMIZDA
Yetenek ve nitelikleri ile farklı gelişim gösteren çocukların, bireysel ilgileri ve öğrenme stillerini merkeze alarak, özgün ve etkin bir öğrenme ortamı içerisinde akademik anlamda hedeflenen kazanımlarına destek vermek amacıyla kurulmuş, toplumsal sorunların çözümünde sosyal girişimciliği esas alan bir kuruluşuz.

Misyon & Vizyon
MİSYONUMUZ
Her çocuğun kişisel yetenek ve nitelikleriyle biricik olduğuna, merakın öğrenmenin ön koşulu olduğuna ve bizleri özgürleştirdiğine, her çocuğun merak uyandıran her şeyi bizimle öğrenebileceğine, öğrenmenin uzun soluklu ve hayat boyu devam ettiğine ve eğlenceli olduğuna inanıyoruz.

VİZYONUMUZ
Değişime ve gelişime liderlik eden bir Eğitim ve Danışmanlık şirketi olmak.

Amacımız
Kuruluş amacı itibari ile farklı gelişim gösteren çocukların bilişsel, duyuşsal ve fiziksel gelişimlerini ve öğrenme stillerini belirleyerek, ihtiyaçları doğrultusunda meraklı yanlarını desteklemek, güçlü ve zayıf olduğu alanları tespit ederek, potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanmalarına yönelik çalışmalar yapmak, düşünme becerilerini geliştirmek, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak ve öğrenme deneyimlerini oyunla iç içe tasarlayarak artırmayı hedeflemekteyiz.

YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMLARI

Çocuk merkezlidir.
Öğrenme sürecinde çocuğun aktif olarak plan yapmasına, araştırmasına, sorgulamasına, tartışmasına, uygulamasına ve üretmesine uygun olarak yapılandırılmıştır.

Esnektir.
Bireyselleştirilmiş olan program; çocuğun, fiziksel çevrenin ve ailenin değişen özelliklerine göre uyarlanmaya uygundur.

Sarmaldır.
Kazanımların gerçekleşmesi, pekiştirilmesi ve kalıcılığının sağlanması için ihtiyaç duyulduğu durumlarda kazanılması hedeflenen bilgi, beceri ve tutumlar farklı etkinliklerle tekrar tekrar ele alınır.

Eklektiktir.
21. yüzyılın gereksinim duyduğu bireyi yetiştirmeyi hedeflediğinden, farklı öğrenme kuram ve modellerindeki çocuk merkezli uygulamalardan yararlanarak bir sentez oluşturulmuştur.

Dengelidir.
Çocuğun gelişimini çok yönlü desteklemeyi hedef aldığından bütün gelişim alanlarıyla ilgili kazanımları dengeli bir şekilde ele alır.

Oyun Temellidir.

Çocuğun en iyi bildiği şey oyundur. Oyun sayesinde çocuk kendini, içinde yaşadığı dünyayı tanır ve kendisini ifade eder. Kazanım ve göstergeler ele alınırken oyun bir yöntem olarak kullanılır.

Keşfederek Öğrenme Temellidir.
Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için hazırlanan program, çocuğun çevresinde olanları fark etmesini, merak ettiği konulara ilişkin soru sormasını, araştırmasını, keşfetmesini ve oynayarak öğrenmesini sağlar.

Yaratıcıdır.
Çocukların öğrenme gereksinimleri ve öğrenme stillerine uygun ortamlarda kendilerini farklı yollarla ve özgün bir biçimde ifade etmelerine olanak tanır. Çocukların bireysel farklılıkları, farklı materyaller, teknik ve yöntemlerle desteklenir.

Günlük Yaşam Deneyimleri Temellidir.
Günlük yaşam becerilerinin kazanılmasında, günlük yaşam deneyimleri öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Programda, günlük hayattaki araç- gereç ve materyallerinin kullanımı çocuğun gelişimini zenginleştirir.

Kültürel ve Evrensel Değerler Temellidir.

Çocuğun kültürel ve evrensel değerleri benimsemesini, farklılıklara saygı duymasını ve farklılıkları olan bireylerle uyum içerisinde bir arada yaşamaya dair deneyimler kazanmasını destekler.

Aile Katılım Temellidir.
Aile katılımı; çocuğun gelişimi, öğrenmesi, okuldaki ve hayattaki başarısı için vazgeçilmez bir güçtür. Ailenin programa ilişkin beklentileri, görüşleri ve önerileri dikkate alınır. Böylelikle, aile katılımı ile yürütülen program koordinasyon içerisinde sağlıklı bir şekilde yürütülür.
Ana Sayfa KURUMSAL >

HAKKIMIZDA
Yetenek ve nitelikleri ile farklı gelişim gösteren çocukların, bireysel ilgileri ve öğrenme stillerini merkeze alarak, özgün ve etkin bir öğrenme ortamı içerisinde akademik anlamda hedeflenen kazanımlarına destek vermek amacıyla kurulmuş, toplumsal sorunların çözümünde sosyal girişimciliği esas alan bir kuruluşuz.

Misyon & Vizyon
MİSYONUMUZ
Her çocuğun kişisel yetenek ve nitelikleriyle biricik olduğuna, merakın öğrenmenin ön koşulu olduğuna ve bizleri özgürleştirdiğine, her çocuğun merak uyandıran her şeyi bizimle öğrenebileceğine, öğrenmenin uzun soluklu ve hayat boyu devam ettiğine ve eğlenceli olduğuna inanıyoruz.

VİZYONUMUZ
Değişime ve gelişime liderlik eden bir Eğitim ve Danışmanlık şirketi olmak.

Amacımız
Kuruluş amacı itibari ile farklı gelişim gösteren çocukların bilişsel, duyuşsal ve fiziksel gelişimlerini ve öğrenme stillerini belirleyerek, ihtiyaçları doğrultusunda meraklı yanlarını desteklemek, güçlü ve zayıf olduğu alanları tespit ederek, potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanmalarına yönelik çalışmalar yapmak, düşünme becerilerini geliştirmek, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak ve öğrenme deneyimlerini oyunla iç içe tasarlayarak artırmayı hedeflemekteyiz.

YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMLARI

Çocuk merkezlidir.
Öğrenme sürecinde çocuğun aktif olarak plan yapmasına, araştırmasına, sorgulamasına, tartışmasına, uygulamasına ve üretmesine uygun olarak yapılandırılmıştır.

Esnektir.
Bireyselleştirilmiş olan program; çocuğun, fiziksel çevrenin ve ailenin değişen özelliklerine göre uyarlanmaya uygundur.

Sarmaldır.
Kazanımların gerçekleşmesi, pekiştirilmesi ve kalıcılığının sağlanması için ihtiyaç duyulduğu durumlarda kazanılması hedeflenen bilgi, beceri ve tutumlar farklı etkinliklerle tekrar tekrar ele alınır.

Eklektiktir.
21. yüzyılın gereksinim duyduğu bireyi yetiştirmeyi hedeflediğinden, farklı öğrenme kuram ve modellerindeki çocuk merkezli uygulamalardan yararlanarak bir sentez oluşturulmuştur.

Dengelidir.
Çocuğun gelişimini çok yönlü desteklemeyi hedef aldığından bütün gelişim alanlarıyla ilgili kazanımları dengeli bir şekilde ele alır.

Oyun Temellidir.

Çocuğun en iyi bildiği şey oyundur. Oyun sayesinde çocuk kendini, içinde yaşadığı dünyayı tanır ve kendisini ifade eder. Kazanım ve göstergeler ele alınırken oyun bir yöntem olarak kullanılır.

Keşfederek Öğrenme Temellidir.
Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için hazırlanan program, çocuğun çevresinde olanları fark etmesini, merak ettiği konulara ilişkin soru sormasını, araştırmasını, keşfetmesini ve oynayarak öğrenmesini sağlar.

Yaratıcıdır.
Çocukların öğrenme gereksinimleri ve öğrenme stillerine uygun ortamlarda kendilerini farklı yollarla ve özgün bir biçimde ifade etmelerine olanak tanır. Çocukların bireysel farklılıkları, farklı materyaller, teknik ve yöntemlerle desteklenir.

Günlük Yaşam Deneyimleri Temellidir.
Günlük yaşam becerilerinin kazanılmasında, günlük yaşam deneyimleri öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Programda, günlük hayattaki araç- gereç ve materyallerinin kullanımı çocuğun gelişimini zenginleştirir.

Kültürel ve Evrensel Değerler Temellidir.

Çocuğun kültürel ve evrensel değerleri benimsemesini, farklılıklara saygı duymasını ve farklılıkları olan bireylerle uyum içerisinde bir arada yaşamaya dair deneyimler kazanmasını destekler.

Aile Katılım Temellidir.
Aile katılımı; çocuğun gelişimi, öğrenmesi, okuldaki ve hayattaki başarısı için vazgeçilmez bir güçtür. Ailenin programa ilişkin beklentileri, görüşleri ve önerileri dikkate alınır. Böylelikle, aile katılımı ile yürütülen program koordinasyon içerisinde sağlıklı bir şekilde yürütülür.
KURUMSAL
Ana Sayfa KURUMSAL >

HAKKIMIZDA
Yetenek ve nitelikleri ile farklı gelişim gösteren çocukların, bireysel ilgileri ve öğrenme stillerini merkeze alarak, özgün ve etkin bir öğrenme ortamı içerisinde akademik anlamda hedeflenen kazanımlarına destek vermek amacıyla kurulmuş, toplumsal sorunların çözümünde sosyal girişimciliği esas alan bir kuruluşuz.

Misyon & Vizyon
MİSYONUMUZ
Her çocuğun kişisel yetenek ve nitelikleriyle biricik olduğuna, merakın öğrenmenin ön koşulu olduğuna ve bizleri özgürleştirdiğine, her çocuğun merak uyandıran her şeyi bizimle öğrenebileceğine, öğrenmenin uzun soluklu ve hayat boyu devam ettiğine ve eğlenceli olduğuna inanıyoruz.

VİZYONUMUZ
Değişime ve gelişime liderlik eden bir Eğitim ve Danışmanlık şirketi olmak.

Amacımız
Kuruluş amacı itibari ile farklı gelişim gösteren çocukların bilişsel, duyuşsal ve fiziksel gelişimlerini ve öğrenme stillerini belirleyerek, ihtiyaçları doğrultusunda meraklı yanlarını desteklemek, güçlü ve zayıf olduğu alanları tespit ederek, potansiyellerini keşfetmelerini ve kullanmalarına yönelik çalışmalar yapmak, düşünme becerilerini geliştirmek, anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak ve öğrenme deneyimlerini oyunla iç içe tasarlayarak artırmayı hedeflemekteyiz.

YÜRÜTTÜĞÜMÜZ PROGRAMIN TEMEL YAKLAŞIMLARI

Çocuk merkezlidir.
Öğrenme sürecinde çocuğun aktif olarak plan yapmasına, araştırmasına, sorgulamasına, tartışmasına, uygulamasına ve üretmesine uygun olarak yapılandırılmıştır.

Esnektir.
Bireyselleştirilmiş olan program; çocuğun, fiziksel çevrenin ve ailenin değişen özelliklerine göre uyarlanmaya uygundur.

Sarmaldır.
Kazanımların gerçekleşmesi, pekiştirilmesi ve kalıcılığının sağlanması için ihtiyaç duyulduğu durumlarda kazanılması hedeflenen bilgi, beceri ve tutumlar farklı etkinliklerle tekrar tekrar ele alınır.

Eklektiktir.
21. yüzyılın gereksinim duyduğu bireyi yetiştirmeyi hedeflediğinden, farklı öğrenme kuram ve modellerindeki çocuk merkezli uygulamalardan yararlanarak bir sentez oluşturulmuştur.

Dengelidir.
Çocuğun gelişimini çok yönlü desteklemeyi hedef aldığından bütün gelişim alanlarıyla ilgili kazanımları dengeli bir şekilde ele alır.

Oyun Temellidir.

Çocuğun en iyi bildiği şey oyundur. Oyun sayesinde çocuk kendini, içinde yaşadığı dünyayı tanır ve kendisini ifade eder. Kazanım ve göstergeler ele alınırken oyun bir yöntem olarak kullanılır.

Keşfederek Öğrenme Temellidir.
Anlamlı öğrenmenin gerçekleşmesi için hazırlanan program, çocuğun çevresinde olanları fark etmesini, merak ettiği konulara ilişkin soru sormasını, araştırmasını, keşfetmesini ve oynayarak öğrenmesini sağlar.

Yaratıcıdır.
Çocukların öğrenme gereksinimleri ve öğrenme stillerine uygun ortamlarda kendilerini farklı yollarla ve özgün bir biçimde ifade etmelerine olanak tanır. Çocukların bireysel farklılıkları, farklı materyaller, teknik ve yöntemlerle desteklenir.

Günlük Yaşam Deneyimleri Temellidir.
Günlük yaşam becerilerinin kazanılmasında, günlük yaşam deneyimleri öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Programda, günlük hayattaki araç- gereç ve materyallerinin kullanımı çocuğun gelişimini zenginleştirir.

Kültürel ve Evrensel Değerler Temellidir.

Çocuğun kültürel ve evrensel değerleri benimsemesini, farklılıklara saygı duymasını ve farklılıkları olan bireylerle uyum içerisinde bir arada yaşamaya dair deneyimler kazanmasını destekler.

Aile Katılım Temellidir.
Aile katılımı; çocuğun gelişimi, öğrenmesi, okuldaki ve hayattaki başarısı için vazgeçilmez bir güçtür. Ailenin programa ilişkin beklentileri, görüşleri ve önerileri dikkate alınır. Böylelikle, aile katılımı ile yürütülen program koordinasyon içerisinde sağlıklı bir şekilde yürütülür.